קול קורא למתמחים מצטיינים

המרכז הרפואי הלל יפה

פתיחת המחזור הראשון של תכנית הילה למנהיגות רפואית

המרכז הרפואי הלל יפה ביוזמת עמותת הידידים שלו ובשיתוף קרן אדמונד דה רוטשילד, מוביל תכנית מנהיגות ומצוינות רפואית המיועדת למתמחים מצטיינים. לצד הפיתוח האישי וחיזוק המצוינות המחקרית והקלינית, התכנית תקנה למתמחים יכולות להתמודדות עם התמורות בעולם הרפואה המודרני והשינויים באופי ותמהיל הקהילה אותה משרת המרכז הרפואי. התכנית הוקמה מתוך אמונה כי פיתוח ההון האנושי במרכז הרפואי משפיע באופן משמעותי על הרפואה ועל איכות הטיפול שיינתן לבאים בשעריו. קידום הרופאים ופיתוחם כמובילים בתחומי האקדמיה, המחקר, החדשנות, הניהול והמצוינות הרפואית, יצמיח את מנהיגות העתיד של המרכז הרפואי הלל יפה. המרכז הרפואי מגייס את המחזור הראשון של תכנית הילה ומזמין מתמחים וסטאז’רים מצטיינים להוביל ולהשפיע על איכות ועתיד הרפואה במערכת הבריאות.

(קרן מלגות (גראנט

לרשות כל מתמחה, החל מהשנה השלישית לתכנית, תעמוד קרן מלגות בגובה של עד 250,000 ש”ח. הקרן תשמש לצורכי הכשרה, פיתוח והוצאה לפועל של מיזמים, מחקר ופיתוח אישי של המתמחה ומימושה יעשה בכפוף לאישור הוועדה המלווה והנהלת התכנית ובכפוף להשתתפות המתמחה בקבוצת הלמידה. השתתפות בכל פעילויות התכנית לאורך כל שנות התכנית, הינה תנאי הכרחי למימוש קרן המלגות.

משתתפי תכנית הילה מחויבים:

 • 5 שנות השתתפות אקטיבית בתכנית, במקביל לביצוע מיטבי של המחויבות השוטפת של המתמחה והרופא/ה הבכיר/ה בתחילת הדרך (שנתיים למידה + שלוש שנים צמיחה ולמידה בליווי אישי)
 • שנתיים נוספת, המשך מחקר ושייכות לקבוצות למידה ועבודה.
 • 3 שנים נוספות כרופא/ה בכיר/ה במרכז הרפואי הלל יפה במעמד בוגר.

מטרת התכנית

להכשיר רופאים מתמחים מצטיינים, תוך הענקת כלים לפיתוח אישי ומקצועי, אשר יהוו את דור העתיד של הרופאים, החוקרים והמנהיגים במרכז הרפואי הלל יפה.

פרטי התכנית​

התכנית מתפרסת על פני 5 שנים ובמסגרתה תינתן למתמחה מעטפת אישית ומקצועית הכוללת:

 • השנתיים הראשונות תכלולנה תכנית פיתוח ממוקדת למידה, סדנאות, הרצאות, הובלת פרויקטים בגיבוש חזון אישי ומקצועי וביצירת מסלולי מיקוד מקצועי ומנהיגותי.
 • בשלושת השנים הבאות הפעילות תתמקד בהוצאה לפועל של פרויקטים ייזומים ע”י המתמחה, הן בתוך המרכז הרפואי והן בשילוב הקהילה הסובבת אותו, לצד המשך הלמידה וההתפתחות האישית.

במהלך התכנית משתתפי תכנית הילה:

 • ישתייכו לקבוצת למידה של עמיתים בתכנית.
 • ילוו באופן אישי על ידי שלוש מערכות תמיכה: הנהלת המרכז הרפואי, יועץ מקצועי ומנטור שיוגדר בהתאם לצרכים של המתמחה.
 • לרשות המתמחים תעמוד קרן מחקרים אישית שתסייע בקידום החזון האישי לתחומי המחקר הייעודיים, לפרויקטים ולקידום חדשנות במסגרת המרכז הרפואי. הקרן תמומש על בסיס אישור תכניות עבודה ובהתאם להתקדמות המתמחה.

:לקראת מילוי הטופס הצטיידו ב

 • תמונת פספורט עדכנית (בקובץ JPEG )
 • קורות חיים מעודכנים (בקובץ PDF עמוד אחד בלבד)
 • מסמך המפרט את הסיבות להתאמה לתכנית, תחומי המחקר וכן פירוט הפרויקטים בתחום הבריאות בהלל יפה או בשילוב הקהילה אותם תרצה/י להוביל, וכיצד אלו יתרמו למרכז הרפואי הלל יפה (בקובץ PDF עד עמוד אחד)
 • המלצת מנהל/ת המחלקה הישיר (בקובץ PDF עד עמוד אחד). סטאז’רים יוכלו לצרף המלצת מנהל מאחת המחלקות בהן ביצעו את הסטאז’
 • 1-2המלצות נוספות רלוונטיות לתכנית (בקובץ PDF עד עמוד אחד כל המלצה).
 • רשימת פרסומים (בקובץ PDF עד שני עמודים).

הנכם מוזמנים להגיש מועמדות למחזור הבא – פרטים יפורסמו בהמשך

:התנאים להגשת מועמדות

במחזור הראשון יבחרו 6 רופאים בשלבים שונים: מתמחים במגוון תחומי התמחות, סטאז’רים או רופאים לקראת התמחות בעלי יכולות גבוהות במיוחד:

יכולת מנהיגות – הרואים את עצמם בעתיד מובילים ומנהלים צוותים רפואיים ומחלקות, יזמים באופיים ומעורבים בפרויקטים ובמיזמים.
חדשניים – מתעניינים בתחומי מחקר חדשניים, משלבים טכנולוגיות ודאטה בעולם התוכן הרפואי, ממציאים שירותים או מוצרים ייחודיים בנושאים המעסיקים את עולם הבריאות, מוצאים פתרונות לניהול אפקטיבי יותר של השירות הרפואי.
קלינאים מקצועיים – בעלי יכולות קליניות בולטות.
חוקרים – רופאים סקרנים המשלבים מחקר ופיתוח, לצד המקצועיות הקלינית.

:הגשת מועמדות

בשל גל התחלואה והעומס נדחה המועד האחרון להגשת מועמדות לתוכנית הילה לתאריך 18.1.2022.
המועמדות תוגש באמצעות טופס רישום מקוון בלבד, בקישור כאן, יש להקפיד ולצרף את כל המסמכים הנדרשים ומילוי הנתונים כמפורט בטופס הרישום.
המועמדים שיעברו את סבב המיונים הראשון יוזמנו למפגשים במסגרת מספר ועדות קבלה אשר תבחרנה את ששת משתתפי המחזור הראשון בתכנית הילה.
ועדות הקבלה בראשות בכירים מהנהלת המרכז הרפואי תתכנסנה במהלך חודשים ינואר ופברואר 2022.
הודעות למתקבלים תימסרנה עד סוף חודש מרץ 2022.

לברורים ופרטים ניתן לפנות לרכזת התכנית , אילנה רוזנטל ilana@hymc.gov.il עד לתאריך 13.01.22. 

בשורת נושא הודעת הדוא”ל אנא ציינו את שמכם וכן “מועמדות לתכנית הילה”.

פרופ’ מוטי חלק
המנהל המקצועי של התכנית

ד”ר דקלה דהן שריקי
סגנית מנהל המרכז הרפואי